Go to profile
Dagen
Brands
Dagen's logotype

Dagen

News · Norway
Fast Grunn

Fast Grunn

Print (Non-module Based)
Fast Grunn er et tradisjonsrikt blad som er eid av Lunde Forlag. Det kom først ut som tidsskrift i 1948 og har siden oppstarten vært et dyptgående blad som går grundig inn i temaer knyttet til kristen tro.

8. mars 2013 ble Fast Grunn relansert og gikk da fra å være tidsskrift til å bli magasin. Magasinet fikk da nye redaktører, Knut Kåre Kirkholm og Gjermund Nordhus. Ved å relansere Fast Grunn ønsket redaksjonen å nå nye mennesker som tidligere ikke leste tidsskriftet, samtidig som de ønsket å ivareta den rike tradisjonen bladet hadde. For å gjøre dette ble det opprettet et Redaksjonsråd bestående av mennesker fra ulike lavkirkelige sammenhenger.

Fast Grunn er i dag kjent for å være et magasin for tenkende kristne, og utmerker seg tydelig ved å ha godt skrevne artikler og et design som appellerer til leseren.
Click the button on products to create an inquiry