Go to profile
Dagen
Brands
Dagen's logotype

Dagen

News · Norway

Teknisk informasjon - tekstside

Teknisk produksjonsinformasjon

Satsflate: b246 x h355 mm. Spaltebredde tekstsider: 46 mm (5 spalter i bredden)


Filtyper for avis:

Annonsene må levers som høyoppløselig pdf. Avisen Dagen trykkes i fargeprofil ISO newspaper26v4 All sort tekst må være i 100 % sort (CMYK 0,0,0,100) for å unngå misspass. Liten hvit tekst på farget bakgrunn/over bilder anbefales ikke.


Bilder/logoer:

Oppløsningen må være minst 200 ppi og leveres som jpeg, pdf eller psd.


Digital overføring:

E-post: annonse@dagen.no NADAexpress: www.nada.no til Dagbladet Dagen AS.

Teknisk informasjon - annonseside

Teknisk produksjonsinformasjon

Spaltebredde rubrikk/annonsesider: 38 mm (6 spalter i bredden)


Spaltebreidde annonsesiden:

1 sp: 38mm 2 sp: 80mm 3 sp: 122mm 4 sp: 164mm 5 sp: 206mm 6 sp: 248mm


Filtyper for avis:

Annonsene må levers som høyoppløselig pdf.
Avisen Dagen trykkes i fargeprofil ISO newspaper26v4
All sort tekst må være i 100 % sort (CMYK 0,0,0,100) for å unngå misspass.
Liten hvit tekst på farget bakgrunn/over bilder anbefales ikke.


Bilder/logoer:

Oppløsningen må være minst 200 ppi og leveres som jpeg, pdf eller psd.

Digital overføring:
E-post: annonse@dagen.no
NADAexpress: www.nada.no til Dagbladet Dagen AS.

Teknisk informasjon - dagen.no

Vi kan ta imot følgende annonseformater på nett: gif, png, jpg, flash, HTML.
Max filstørrelse for bildefiler er 100 kb.

Husk å sende med Url som annonsen skal linkes til.

Ved html-annonser må linken åpnes i et nytt vindu.
Flash-annonser må ha en clickTag inkludert.

Filnavnene kan ikke inneholde bokstavene æ, ø og å.
Mellomrom skrives slik: _

Teknisk informasjon - innstikk

Produktspesifikasjoner

Format Minimumsformat: A5 (148 x 210) Maksimumsformat: Tabloid (280 x 400)

Papirkvalitet Løse ark (tosidig innstikk): minimum 1309 papir Flersidige innstikk: minimum 45 g papir Standard OCR papir (Giro, 909) må være falset.


Rettningslinjer for bearbeiding av innstikket

Falsing Falsede innstikk må være senterfalset. Formatet etter falsing må ikke være større enn maximum format og ikke mindre enn minimum format. Innstikk som ligger innenfor formatgrensene skal ikke være falset. Untatt er OCR-papir (giro), som alltid må være falset. Det må ikke være overfals oå innstikket.
Trimming / renskjæring Alle innstikk må ha samme format etter skjæring, og formatet må være firkantet. Sløve kniver på skjæreutstyr må ikke benyttes, da dette kan medføre at innstikkene sitter sammen.


Regler for pakking og transport

Produktets tilstand ved levering Innstikkene må være produsert, pakket og levert på en slik måte at de umiddelbart kan benyttes i produksjonen. Det skal ikke være nødvendig å bearbeide innstikkene manuelt. Produkter som ikke kan benyttes er sammenklistrede innstikk, fuktige innsiikk, dårlig stiftede innstikk, eller innstikk med brettede hjørner og kanter.

Krav til pakking a) Bilagene skal leveres i legg. Leggene skal være så store som mulig, minimum 10 cm / 50 eks. pr. legg. b) Leggene skal ikke plastes. c) Bilagene skal pakkes / palleteres på en måte som ikke bidrar til deformering.


Retninglinjer for håndtering

Fraktbrev Maieriellet må leveres med fraktbrev inneholdende nødvendig informasjon som innstikkets kunde, dato for distribusjon, antall kolli + innstikk som leveres.

Falsing Det tas forbehold vedrørende kvartfalsing av aviser med innstikk. I noen tilfeller vil innstikkets beskaffenhet, sammen med produktets tykkelse, gjøre at avisen ikke blir kvartfalset. I slike tilfeller vil avisene bli adressert øverst påsisiesiden.

OBS! Det gjøres oppmerksom på at ifølge postens regelverk skal innstikkets totalvekt ikke overstige hovedproduktets vekt. I slike tilfeller vil forsendelsesomkostningene bli beregnet etter andre prinsipper, og bli høyere enn ellers. Det anbefales at Scibsted Trykk, eller posten direkte, kontaktes ved tvilstilfeller eller ved andre uklarheter.

dagen.no - desktop

Tekstside - avis

Annonseside - avis

Annonsørinnhold - bilag

Annonser - bilag

dagen.no - mobil

View more
Click the button on products to create an inquiry