Go to profile
Dagen
Brands
Dagen's logotype

Dagen

News · Norway

Annonsebetingelser

  • Annonser som åpenbart er lovstridig, uriktige, villedende eller som strider mot moralske og estetiske krav, kan nektes trykket.

  • Kunden er ansvarlig for at levert materiell er av en slik kvalitet at den muliggjør god gjengivelse, og at det er fremstilt i samsvar med avisens tekniske krav.

  • Dagen er uten ansvar for feil i trykkemateriell mottatt fra annonsører, reklamebyrå eller annen avis, og tar ikke ansvar for feil i andre aviser som følger av levering av trykkmateriell.

  • Dagen forbeholder seg, om nødvendig, rett til å forskyve innrykkingen av en annonse, forutsatt at annonsen ikke er tidsbestemt.

  • Reklamasjon må fremsettes omgående, og senest 5 dager etter innrykk.

  • Dagen ansvar for feil i annonse er begrenset til annonsens opprinnelige pris.

  • Forskuddsbetaling vil bli krevd i tilfeller vi vurderer det nødvendig.

dagen.no - desktop

Tekstside - avis

Annonseside - avis

Annonsørinnhold - bilag

Annonser - bilag

dagen.no - mobil

View more
Click the button on products to create an inquiry