Vi kan ta imot følgende annonseformater på nett: gif, png, jpg, flash, HTML.Max filstørrelse for bildefiler er 100 kb.


Husk å sende med Url som annonsen skal linkes til. 


Ved html-annonser må linken åpnes i et nytt vindu. Flash-annonser må ha en clickTag inkludert. 


Filnavnene kan ikke inneholde bokstavene æ, ø og å. Mellomrom skrives slik: _